Klienti jsou s námi v průměru něco přes tři roky. Někteří i pět. To není náhoda.
Chceme mít nejspokojenější klienty na trhu a proto si jejich spokojenost pravidelně měříme.
Ať víme, kde můžeme ještě přidat.
Výsledek?

Net promoter score (NPS) je mezinárodní metoda měření loajality zákazníků.

Přečtěte si, proč NPS měříme